Výroba - Opracovanie skiel

Rezanie skiel a zrkadiel

Pri každom type skla ponúkame precízne rezanie na mieru. Robíme to pomocou moderných technológií. Nanovo kupovaný krájací stroj umožní rezanie aj skla tzv. „jumbo" (600x321cm) miery.

Oproti ručnému rezaniu, automatický krájací stôl pracuje mimoriadnou precíznosťou a rýchlosťou. Vďaka horeuvedených faktov vykonáva naša spoločnosť svoju činnosť veľmi efektívne a hospodárne, dôsledkom čoho naše ceny sú aj pre zákazníkov prijateľné.

15-20%ná strata typická pre ručné rezanie môže byť zredukovaná
na 2-3%-nú. Precízne rezanie umožní znovupoužitie skla a zníži pomer nepodarených výrobkov.

Presné rezanie zrkadiel a skiel pravidelných aj nepravidelných tvarov,
na CNC rezacom stole.