Trvalé stredné a vysoké zaťaženie organizmu hlukom môže viesť k poruchám zdravia. Hluk môže spôsobiť rôzne ochorenia. Státisíce domácností sú neustále vystavené značnému hluku z vonkajšieho prostredia, preto sa stále viac očakáva, že okná a zasklené plochy budú poskytovať ochranu pred nadmerným hlukom.

Dôležitú úlohu, tlmiť hluk, ktorý pochádza z vonka, môže plniť moderné izolačné dvojsklo. Chráni spoľahlivo pred tzv. hlukovým smogom, ktorý sa dnes stáva vo veľkomestách hlavnou záťažou pre organizmus spolu so znečistením vzduchu.
Rušivé spektrum hluku sa skladá z niekoľkých frekvencií, ktoré sú rôzne intenzívne. Preto sú niektoré frekvenčné rozsahy hlasitejšie, čo znamená, že aj rušivejšie než iné. Výber vhodného protihlukového opatrenia sa teda musí riadiť zdrojom hluku.

Rovnaké hladiny hluku môžu vyžadovať rozličné protihlukové opatrenia – to závisí vždy na konkrétnom prípade. Moderné zvukovo-izolačné sklá sú konštruované kombináciou skiel rôznej hrúbky, s využitím tlmenia zvuku v priestore medzi sklami. Tiež je dôležité, aby bolo zvážené tvarovanie rámu, tesnosť spojov a všetkých stavebných častí prepojených na okno.

Zvukové prejavy v miestnosti podliehajú tejto zásade. Keď sa hladina hluku zníži o 10 dB, má človek pocit, že hluk v miestnosti je o polovicu menší.

Izolačné dvojsklo LAMIGLASS SOUND CONTROL dosahuje špičkové výsledky v zvukovej izolácii, ktoré je dosiahnuté nasledujúcimi prostriedkami:

  • najmenej jedno zo skiel má veľkú plošnú hmotnosť
  • rozdielnou hrúbkou skla
  • zväčšením vzdialenosti medzi sklami
  • zosilnením sklenenej hmoty jednotlivých skiel, nahradením týchto skiel špeciálnymi lepenými sklami

Druh skla

Vzduchová nepriezvučnosť [dB]

4 – 16 – 4
6 – 16 – 4
8 – 16 – 4
32
34
36
10 – 16 – 4
4.4.2 SC – 16 – 6
4.4.1 SLA – 20 – 6
38
41
43
5.5.2 SC – 18 – 8 43
SC, SLA – typ protihlukovej fólie

Upozornenie: Keď používate jednotky so silne asymetrickými tabuľami a veľkým medzipriestorom, pri zmenách počasia sa na jednotlivých tabuliach prejaví kolísanie tlaku. Keď majú tabule veľkú plochu môže dôjsť k lomu skla. Optickému skresleniu pritom nie je možné zabrániť. K zamedzeniu tohto efektu je nutné použiť tvrdené sklo.