Celoplošné pieskovanie alebo pieskovanie podľa individuálnych požiadaviek.

Vďaka modernému automatu na pieskovanie skla sme schopní ponúknuť vysoko kvalitnú a rozmanitú povrchovú úpravu sklenených tabúľ jemným zdrsnením ich povrchu. Automaticky riadená hodnota výstupného tlaku a posuvu trysky zabezpečuje maximálnu homogenitu povrchu pri každom z ponúkaných druhov pieskovania.
Zabezpečujeme aj veľkosériové pieskovanie.

Popis
Maximálna hrúbka skla určeného pre pieskovanie 40 mm
Minimálne rozmery skla s hrúbkou 3 mm 300 x 300 mm
Minimálne rozmery skla s hrúbkou 4 mm 250 x 250 mm