Kalenie skla

Kalené sklo môže samovoľne prasknúť (explodovať) bez akéhokoľvek cudzieho zavinenia – je to normálny jav.

Kalené sklo je tepelne spracované obyčajné sklo, ktoré po procese kalenia získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 600 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá, keďže na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tomto procese kalenia – tvrdení skla ostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie.

Bezpečnostné kalené sklo sa používa všade tam kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Pri jeho rozbití dochádza k vzniku veľkého množstva malých neostrých častí, riziko poranenia je znížené na minimum.

Z kaleného skla ESG je možné ďalej vyrábať lepené sklo a samozrejme špeciálne izolačné a fasádne panely. Heat Soak je proces pri ktorom sú už hotové ESG sklá podrobené testu tzv. umelého starnutia. Pri tomto procese sú hotové sklá podrobené tepelnej záťaži pri 290 °C po dobu až 8 hodín. Tento proces je predpísaný u fasád a pod. O prevedení testu je vždy vyhotovený protokol. Týmto testom sa vylúči viac ako 99% prípadov samovoľného prasknutia (explodovania) ESG a TVG skla.

Najčastejšie použitie kaleného skla

  • Celosklenené deliace steny vrátane dverných systémov
  • Výplne zábradlí
  • Špeciálne okná
  • Sklenené mantinely
  • Presklené zastávky MHD
  • Sprchovacie kúty
  • Bočné sklá automobilov

Parametre skla

  • Hrúbka skla 4 – 12 mm
  • Maximálny rozmer 4200×2400 mm (v závislosti od hrúbky skla)
  • Minimálny rozmer 250×300 mm