V prípade sklenených výplní sa snažíme zákazníkovi vyhovieť použitím kvalitných okenných profilov a nízkoemisných skiel s teplou plochou, na ktorej by teplota nemala klesnúť pod rosný bod. Odporučené zasklenie zabezpečí požadované zvýšenie povrchovej teploty, avšak celkom neodstráni tvorbu kondenzátu v okrajovej zóne. Tento problém by sa mal čiastočne odstrániť použitím tzv. teplých dištančných rámčekov, vyrobených z ocele, plastu alebo nerezovej ocele.

Prednosti použitia teplého dištančného profilu izolačného dvojskla

Tepelná izolácia:
  • redukcia tepelného mostu až o 60%
Komfort bývania:
  • zníženie rizika zrazenia vodných pár a obmedzenie výskytu plesní
  • vyššia povolená vlhkosť vnútorného prostredia
  • dlhšia životnosť okenného rámu, hlavne dreveného
Životné prostredie:
  • zníženie vykurovacích nákladov až o 5%
  • zníženie emisie CO2