Technický popis výrobkov

1. – Izolačné trojsklo (4-12-4-12-4): Ug=0.7 W/m2K
Tabuľa skla 1 podložka Float ExtraClear, 4mm
pokovené na pozícii 2 Low-e 1.1
Medzerník/plyn1 12mm/vzduch 10%, argón 90%
Tabuľa skla 2 podložka Float Glass ExtraClear, 4mm
Medzerník/plyn2 12mm/vzduch 10%, argón 90%
Tabuľa skla 3 pokovené na pozícii 5 Low-e 1.1
podložka  Float Glass ExtraClear, 4mm
Tepelná vodivosť (U hodnota) (W/m2K) (EN 673) Ug=0.7

 

2. – Izolačné trojsklo (4-16-4-16-4): Ug=0.6 W/m2K
Tabuľa skla 1 podložka Float ExtraClear, 4mm
pokovené na pozícii 2 Low-e 1.1
Medzerník/plyn1 16mm/vzduch 10%, argón 90%
Tabuľa skla 2 podložka Float Glass ExtraClear, 4mm
Medzerník/plyn2 16mm/vzduch 10%, argón 90%
Tabuľa skla 3 pokovené na pozícii 5 Low-e 1.1
podložka Float Glass ExtraClear, 4mm
Tepelná vodivosť (U hodnota) (W/m2K) (EN 673) Ug=0.6

 

3. – Izolačné trojsklo (4-16-4-16-4): Ug=0.5 W/m2K
Tabuľa skla 1 podložka Float ExtraClear, 4mm
pokovené na pozícii 2 Low-e 1.0
Medzerník/plyn1 16mm/vzduch 10%, argón 90%
Tabuľa skla 2 podložka Float Glass ExtraClear, 4mm
Medzerník/plyn2 16mm/vzduch 10%, argón 90%
Tabuľa skla 3 pokovené na pozícii 5  Low-e 1.0
podložka Float Glass ExtraClear, 4mm
Tepelná vodivosť (U hodnota) (W/m2K) (EN 673) Ug=0.5