Technológia

Float sklo sa vyrába najvyspelejšou technológiou. Počas výroby floatu pri teplote 1100 °C roztopené sklo nepretržite steká z pece do nádoby veľkého rozmeru s cínom. Sklo sa vznáša na povrchu roztopeného cínu a vytvorí kontrolovanú rovnú plochu. Pri kontrolovanom výrobnom procese roztopené sklo môže nadobudnúť 300-360 cm šírku v závislosti od výrobnej hrúbky skla. Hrúbku určuje rýchlosť, ktorou je pomaly tvrdnúce sklo ťahané cez cínovú nádobu. Keď už sklo prejde 120 metrov na chladiacom páse, stane sa z neho nepretržitý pevný pás skla izbovej teploty. Výrobok je úplne rovný a jeho povrchy sú takmer súbežné. Automatickými rezacími strojmi sa odstraňujú konce a rozrezávajú priečne na menšie kusy. Takto sa vytvára sklo už priamo na vývoz a na ďalšie spracovanie.

Svet v originálnom dizajne

Silné, pozitívne a neobmedzené zdroje prirodzeného svetla obklopujú náš svet, rozjasňujú naše životy a pomáhajú nám vidieť krásu okolo nás zreteľnejšie. Vložte do svojho projektu UltraClear a zistíte, ako môže byť vaša kreatívna vízia rozšírená o tento sofistikovaný, multifunkčný výrobok. Vyrába sa najvyspelejšou sklárskou technológiou. UltraClear kombinuje atraktívny estetický vzhľad s technickými výhodami, jeho čistá krása ho robí ideálnym pre všetky interiéry a exteriéry. Ak milujete farby a jasnosť, potom je UltraClear automatickou voľbou. UltraClear je zvýhodnené o prirodzené svetlo. S vyššou transparentnosťou a viacerými neutrálnymi farbami sú jeho výhody zreteľne viditeľné: lepšia viditeľnosť, jasnosť, neprekonateľná elegancia. UltraClear môže byť tvrdené, laminované a maľované. Použiteľné rovnako ako bežné float sklo. Bolo zistené, že počas laminovania konvenčného číreho float skla nastalo skreslenie farby, zníženie prenosu viditeľného svetla a zvýšenie hrúbky laminátu, čo svedčí, že pre použitie v laminovaných aplikáciách je UltraClear výrazne lepší.

UltraClear kombinácia sily, bezpečnosti a neskresleného videnia sa rovná bezkonkurenčnému výkonu.

Pokovené Low-E sklo

Vysoko účinná tepelná izolácia je dnes nepostrádateľnou súčasťou úspory energie aj pre architektov zohľadňujúcich ekológiu.

Vlastnosti a funkcie

Moderné izolačné sklo, ktoré na jednej strane poskytuje nízke hodnoty U, ktoré sú výsledkom pokročilého pokovania, na druhej strane znižuje vzhľadom na nízku priepustnosť energie aj priepustnosť slnečného žiarenia. Pokovené sklo – Low – E je jemne pokované izolačné sklo, ktoré spĺňa normy najvyššieho výkonu a kvality. Spĺňa aj najvyšší nárok ohľadom izolácie, transparentnosti a homogenity. Produkt je podrobený prísnej kontrole kvality, čím vie výrobca zaručiť, že zákazníci získajú trvalo vysokokvalitný výrobok.

Konštrukcia Pozícia pokovenia Priepustnosť svetla Odrážanie svetla Index podania farieb Solárny Faktor EN 410 Ug-hodnota EN 673 (15K)
[%] [%] Ra [%] [W/(m²K)]
4-16-4 3 80 12 98 66 1,2

Všetky hodnoty sú nominálne a spadajú pod výrobnú toleranciu. Argon: 90%.