Výrobný proces u nás predstavuje činnosti spojené s technológiou výroby, samotnou výrobou izolačných a opracovaných skiel ako aj expedíciou.

V našej výrobnej hale s rozlohou 6500 m2 sa orientujeme na výrobu izolačných skiel, na výrobu nábytkového skla, opracovanie a kalenie skiel.

Vo výrobe používame najkvalitnejšie stroje na trhu, ktoré zabezpečujú stálu kvalitu výrobkov.

Neustále investujeme do nového strojového vybavenia výroby, pretože dodávať kvalitu pre našich zákazníkov je našou každodennou úlohou.

Orientujeme sa na systém „štíhlosť podniku“ čo znamená vykonávať len činnosti, ktoré sú potrebné, robiť ich správne na prvýkrát, robiť ich rýchlejšie než ostatní a míňať pritom menej zdrojov. Systém štíhlej výroby (LeanProductionSystem) sa sústreďuje na odstraňovanie plytvania v ktorejkoľvek činnosti výrobného podniku, od kontaktu so zákazníkom a prevzatia jeho požiadaviek, cez vývoj nového produktu, dodávateľské siete, samotný výrobný proces až k dodaniu hotového výrobku zákazníkovi.

Odborný a zaškolený personál vám poskytne všetky potrebné informácie a profesionálne poradí s riešením projektu.