Pri každom type skla je samozrejmosťou precízne rezanie na mieru modernými technológiami.

Disponujeme automatickými rezacími strojmi, ktoré umožnia rezanie až do tzv. „jumbo“ rozmeru (600x321cm).

Oproti ručnému rezaniu, automatický rezací stôl pracuje s mimoriadnou precíznosťou a rýchlosťou. Vďaka hore uvedeným faktom vykonáva naša spoločnosť svoju činnosť veľmi efektívne a hospodárne, čo sa odzrkadľuje na cene pre zákazníka.

Precízne rezanie umožní znovupoužitie skla a zníži pomer nepodarených výrobkov.

Presné rezanie zrkadiel a skiel pravidelných aj nepravidelných tvarov, na CNC rezacom stole:

  • Hrúbka skiel 3 – 15 mm
  • Hrúbka zrkadiel 3 – 6 mm
  • Maximálny rozmer sklo 6000×3210 mm
  • Maximálny rozmer zrkadiel 3210×2500 mm
  • Minimálny rozmer 50×50 mm