Tepelne izolačné sklo je vysoko hodnotené izolačné dvojsklo novej generácie, ktoré spĺňa vysoké požiadavky účinnej tepelnej izolácie.

Zvláštnym znakom je vrstva z ušľachtilého kovu na povrchu skla v medzipriestore. Je to neutrálna a neviditeľná vrstva, ktorá teplo odráža späť do miestnosti. K zlepšeniu tepelno-izolačných vlastností sa medzipriestor plní plynom s nízkou tepelnou vodivosťou argónom príp. kryptónom.

Izolačné dvojsklo Prepustenie svetla [%] Reflexia [%] Index reprodukovania farieb [Ra] Hodnota „g“ EN 410 [%] Hodnota „U“ EN 673 (15K) [W/m2K]
4-16-4 80 12 97 63 1,1

*Poznámka: plnené argónom 90%. Všetky údaje sú menovité.

Z vykurovanej miestnosti sa stratí vždy určité množstvo tepla obvodovými stenami a oknami. Mierou tejto tepelnej priepustnosti je tzv. hodnota „U“: čím menšia je táto hodnota, tým lepšia je tepelná izolácia stavebného materiálu. Až donedávna bolo sklo slabinou tepelnej izolácie. Staršie izolačné  sklá dosahovali hodnotu „U“ len 3,0 W/m2K, pri jednoduchom zasklení dokonca len 5,8 W/m2K. Nový štandard tepelnej izolácie sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 1,4 a 1,1 W/m2K. Sklo tak prestáva byť materiálom, ktorý spôsobuje najväčšie tepelné straty. Práve naopak – najviac energií ušetrí sklo.

Hodnota tepelnej izolácie týchto skiel sa rovná 30 centimetrovej tehlovej stene. Veľký prínos majú izolačné sklá k zamedzeniu kondenzácie vodných pár na vnútornej strane izolačného dvojskla.

Hodnota „g“ : Sklo využíva slnečné teplo. Túto vlastnosť má sklo, ako jediné zo stavebných materiálov. Z toho vyplýva, že slnko čiastočne vyhrieva presklené priestory. Mierou tohto efektu je hodnota „g“. Čo je v zime vítané, môže mať v lete nepríjemné následky. Zisk energie zo slnečného žiarenia znamená prehriatie interiéru. Preto je vysoká tepelná izolácia spolu s miernou hodnotou „g“ v najčastejších prípadoch správnou cestou na dosiahnutie tepelnej bilancie. Rozdiel medzi tepelnou stratou a ziskom musí byť čo najvyváženejší. Táto skutočnosť bola braná do úvahy pri dimenzovaní našich skiel.