Výroba - Opracovanie skiel

Kalenie skla

Kalené sklo môže samovoľne prasknúť (explodovať) bez akéhokoľvek cudzieho zavinenia - je to normálny jav.

Kalené sklo je tepelne spracované obyčajné sklo, ktoré po procese kalenia získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 600 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá, keďže na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tomto procese kalenia - tvrdení skla ostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie.

Bezpečnostné kalené sklo sa používa všade tam kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Pri jeho rozbití dochádza k vzniku veľkého množstva malých neostrých častí, riziko poranenia je znížené na minimum.

Najčastejšie použitie kaleného skla:

Parametre skla: