Výroba

Výrobný proces spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o, predstavuje činnosti výroby izolačných skiel, technológiou výroby, výrobou a expedíciou.

V našej výrobnej hale v rozlohe 6500 m2 sa orientujeme na výrobu izolačných skiel, na  výrobu nábytkového skla, opracovanie a kalenie skiel.

Vo výrobe používame jednoznačne najkvalitnejšie stroje na trhu, ktoré zabezpečujú stálu kvalitu výrobkov.

Aj napriek ekonomickej kríze v celosvetovom hospodárstve dokážeme neustále investovať do nového strojového vybavenia výroby. Neustále zlepšovať naše výrobky pre našich zákazníkov je našou každodennou úlohou.

Naša výroba vlastní najkvalitnejšie stroje na výrobu izolačných skiel ako napríklad  automatickú skladaciu linku rakúskej značky LISEC s automatickým plnením plynu a s automatickým vonkajším tmelením, čo umožňuje výrobu izolačného skla veľkosti až 4000x2500mm. Kaliaca pec značky Uniglass UGT Plus Extra s najväčším formátom 2400x4200mm. Rezací a lámací stôl- plnoautomatický stroj- BOTTERO.

Orientujeme sa na systém „Štíhlosť podniku“ to znamená vykonávať len činnosti, ktoré sú potrebné, robiť ich správne na prvýkrát, robiť ich rýchlejšie než ostatní a utrácať pritom menej zdrojov.  Štíhlosť podniku je v tom, že podnik robí presne to čo chce zákazník a to s minimálnym počtom činností, ktoré nepridávajú výrobku alebo službe hodnotu. Systém štíhlej výroby (Lean Production System) sa sústreďuje na odstraňovanie plytvania v ktorejkoľvek činnosti výrobného podniku, od kontaktu so zákazníkom a prevzatia jeho požiadaviek, cez vývoj nového produktu, dodávateľské siete, samotný výrobný proces až k predaniu hotového výrobku zákazníkovi.

V prípade, že máte záujem o naše výrobky  ste srdečne vítaný. Odborný a zaškolený personál vám určite so všetkým poradí.