Veľkoobchod - Komponenty na prácu so sklom

Šablóny a pravítka


Rádius šablóna

Šablóna na rezanie kolopitu

Rovnobežná šabóna
40, 60, 100 cm

Pravítko 60, 80, 105,
135, 150, 205 cm

Uholník pravouhlý
60, 80, 105, 135,
150, 175 cm

Nasávací kotúč

Pravítko 2; 2,5;
3; 3,5 m

Pravítko s lepiacimi
kotúčmi 2,5; 3; 3,5 m