Stavebné sklo

Polyfunkčný objekt Aircraft

Miesto stavby: Ivanská cesta, Bratislava

Výpis z technickej správy:
Prevažná časť fasády je navrhovaná ako presklená fasáda, systém stĺpik priečla, predsadená pre nosnú konštrukciu a kotvená do čela stropných dosiek v úrovniach stropov, t.j. každých 3,85 m. Prevažná časť transparentnej fasády je riešená ako pevná, bez otvárania. Sklenená výplň je z bezpečnostného izolačného dvojskla.

Použité izolačné dvojsklo: 
SunGuard HS SN 70 – profil – Lepené bezpečnostné sklo 4.4.2.

Parametre izolačného skla:
prestup tepla U = 1,1 W/m2K
prestup slnečného žiarenia = 40 %
prestup viditeľného svetla = 70 %

Veľkosť najväčšieho izolačného dvojskla je 1176x3976 mm.
Na stavbe bolo použitých vyše 1800 ks skla, čo predstavuje
viac než 4500 m2.

Začiatok dodania skiel na stavbu: 
v priebehu apríla 2007

Ukončenie zasklenia: 
august 2007.