Normálne float sklo je jedným z najodolnejších stavebných materiálov. Trvanlivosť float skla za normálnych podmienok používania je vynikajúca, ale tepelná odolnosť a mechanická pevnosť sú obmedzené. Kde sa kvôli tepelným účinkom vyžaduje väčšia odolnosť voči veternému zaťaženiu, treba float sklo podrobiť tepelnému spracovaniu, aby sa tým zvýšila jeho pevnosť.

Technológia

Počas tepelného spracovania normálneho float skla, sklo zahrejú nad bod mäknutia (600 ° C), a potom ho rýchlo schladia. Toto chladenie vonkajšie dilatované plochy (rozšírené) „zmrazí“, pričom sa látka vo vnútri stiahne v dôsledku zníženia teploty, vytvoriac tlakovú silu na vonkajšej a napätie vo vnútornej vrstve. Pri tvrdených sklách je kompresná sila väčšia, než pri tepelne spracovanom skle (TVG). Pri Guardian sa tepelné spracovanie realizuje v horizontálnych peciach, ktoré sú úzko-rozmernej tolerancie, čo vedie k dobrým povrchovým vlastnostiam. Proces však môže spôsobiť určité optické skreslenie povrchu skla, ktoré je často označované ako tlak vo valci alebo deformácia. Takéto deformácie sú súčasťou technológie a nie sú považované za chyby, za predpokladu, že sú v rámci tolerancie stanovenej príslušnej normy.