PROTIZVUKOVÉ IZOLAČNÉ SKLO

  • Ideálna kombinácia vlastností v jednom produkte
  • Bezpečnostné vlastnosti laminovaného skla a súčasne aj zvukovej izolácie lepiacej fólie
  • Vynikajúce výsledky bezpečnosti aj pri najvyššom kyvadlovom teste
  • Bezpečnostná trieda P2 pri guľovej pádovej skúške so 4-vrstvovou fóliou (PVB-SC, 44.4)
  • Je rovnakým spôsobom spracovateľné ako tradičné laminované sklo
  • Vynikajúce optické vlastnosti (priehľadnosť)
  • Dlhá životnosť a stabilita hrán je dôsledkom priľnavosti dokonalého PVB skla
  • Je k dispozícii v Jumbo a skladovacích veľkostiach
  • čo najvyššia priepustnosť, neutrálna farba a optimálna tepelná izolácia v kombinácii skiel GUARDIAN ClimaGuard ® a Premium
  • Je kombinovateľné so všetkými funkčnými sklami Guardian

Protihlukové-izolačné dvojsklá

Tlak zvuku meriame v decibeloch (dB). Základnou a spoločnou vlastnosťou všetkých javov a parametrov súvisiacich s hlukom, ochranou proti vibráciám, zvukovou izoláciou a akustikou je to, že ich hodnota vždy závisí od frekvencie. Rozsah frekvencií počuteľný človekom so zdravým sluchom je 20-20000 Hz. Parametre zvukovej izolácie objektov sa musia merať v 16-ich frekvenčných pásmach (tzv. tretinových pásmach) spadajúcich do stredných frekvencií v rozsahu 100-3150 Hz. Koeficient miery útlmu zvuku (Rw, dB) namiesto súboru kvantitatívnych dát podmienených frekvenciou (R, dB) podáva zvukovú izoláciu zostáv ako akustickú kvantitu vyjadrenú jediným číslom vo všetkých šestnástich tretinových pásmach. Je to najčastejšie používaná akustická kvantita, podľa ktorej je možné porovnať akustickú výkonnosť rozličných izolačných zostáv.

Každé izolačné sklo má určitú frekvenčnú hodnotu, pri ktorej dochádza k rezonancii. Pri tejto frekvencii a v jej blízkosti zvukovoizolačná schopnosť zostavy výrazne klesne. Hodnota frekvencie rezonancie normálneho tepelnoizolačného skla (4-16-4) je 212 Hz. Pre dosiahnutie vyššej hodnoty zvukovej izolácie sa táto hodnota musí podľa možnosti nastaviť na hodnotu nižšiu ako 100 Hz. Najúčinnejším spôsobom je zvýšenie hrúbky vzduchovej dutiny. Dvojvrstvové zasklievanie má lepšie zvukovoizolačné vlastnosti ako trojvrstvové, lebo väčšia vzduchová dutina vytvára priaznivejšiu „mäkkú“ pružinu ako trojvrstvové zasklievanie s menšou vzduchovou dutinou. Trojvrstvové zasklievanie je výhodné iba v prípade podstatne hrubších vzduchových dutín ako pri bežnom izolačnom skle. Zvyšovaním hrúbky skla sa zvyšuje aj jeho zvukovoizolačná schopnosť.
Okrem niekoľkých praktických nevýhod (väčšia hmotnosť, drahšia štruktúra rámu, kovanie) to má aj jedno akustické obmedzenie – tzv. hraničnú frekvenciu, pri ktorej zvukovoizolačná schopnosť skla výrazne klesne.

Hodnota hraničnej frekvencie sa mení 12 13v závislosti od hrúbky skla. Hraničná frekvencia skla nespôsobuje problémy pri zvukovej izolácii v prípade, že jeho hodnota presahuje 1600 Hz. To platí pri sklách do 8 mm. Asymetrické zasklievanie je výhodnejšie ako symetrické, lebo pokles zvukovoizolačnej schopnosti sa zmierni tak pri rezonancii systému masa – pružina – masa, ako aj pri zvukovej frekvencii tabúľ skla tvoriacich zostavu.

Trvale stredné a vysoké zaťaženie organizmu hlukom môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie. Preto sa stále viac očakáva od okien a zasklených plôch, ktoré poskytujú ochranu pred nadmerným hlukom. Domácnosti sú neustále vystavené značnému hluku z vonkajšieho prostredia. Dôležitú úlohu pri tlmení hluku z vonka môže plniť moderné izolačné dvojsklo. Spoľahlivo chráni pred tzv. hlukovým smogom, ktorý v značnej miere prispieva k znečisteniu ovzdušia vo veľkomestách.

Rušivé spektrum hluku sa skladá z niekoľkých frekvencií, ktoré sú rôzne intenzívne. Preto sú niektoré frekvenčné rozsahy hlasitejšie, čo znamená, že aj rušivejšie než iné. Výber vhodného protihlukového opatrenia sa teda musí riadiť zdrojom hluku. Rovnaké hladiny hluku môžu vyžadovať rozdielne protihlukové opatrenia – to závisí vždy od konkrétneho prípadu. Moderné zvukovoizolačné sklá sú konštruované s využitím kombinácie skiel rôznej hrúbky, s využitím tlmenia zvuku v priestore medzi sklami. Tiež je dôležité, aby bolo uvážené tvarovanie rámu, tesnosť spojov a všetkých stavebných častí okna.

Izolačné dvojsklo LAMIGLASS Sound Control Lamiglass Sound dosahuje špičkové výsledky vo zvukovej izolácii, ktoré sú dosiahnuté nasledujúcimi prostriedkami:

• najmenej jedno zo skiel má veľkú plošnú hmotnosť
• rozdielnou hrúbkou skla
• zväčšením vzdialenosti medzi sklami
• zosilnením sklenej hmoty jednotlivých skiel, nahradením týchto skiel špeciálnymi lepenými sklami.

Hrubšie sklo musí byť na vonkajšej indukovanej strane
a tenšie sklo na strane vnútornej. Tenké, podľa možnosti 4 mm flexibilné sklo, ktoré sa dostane na vnútornú stranu, vyžaruje do vnútorného priestoru menej zvukovej
energie ako hrubšia, menej flexibilná tabuľa skla. Preto je zostava vrstiev 8-12-6 lepšia ako zostava 8-12-8.
Ak sa vyžaduje masívnejšie sklo s hrúbkou nad 8 mm, odporúčame použitie lepených laminovaných skiel. Na základe experimentov má 1,13 mm vrstva lepšie zvukovoizolačné vlastnosti, ako 0,18 mm alebo 0,26 mm.
Ďalšie zvyšovanie hrúbky však už nepreukázalo ďalšie zvyšovanie zvukovoizolačnej schopnosti.

Mieru útlmu zvuku ovplyvňuje:
– pružnosť skla, hrúbka skla
– hrúbka vzduchovej dutiny
Čím hrubšie je sklo s pružnou vrstvou, tým lepšie.