Polyfunkčný objekt Aircraft

Miesto stavby: Ivánska cesta, Bratislava