Výroba - Opracovanie skiel

Brúsenie a leštenie

Brúsenie a leštenie hrán plochého skla

Hrana brúsená v tvare „U"

(leštená, neleštená)