Výroba - Izolačné sklá

Izolačné dvojsklo so zvýšenou tepelnou a protihlukovou izoláciou

Trvale stredné a vysoké zaťaženie organizmu hlukom môže viesť k porušeniu na zdraví. Preto sa stále viac očakáva, že okná a zasklené plochy budú poskytovať ochranu pred nadmerným hlukom. Hluk môže spôsobiť onemocnenie. Státisíce domácností sú neustále vystavené značnému hluku z vonkajšieho prostredia.

Dôležitú úlohu, tlmiť hluk, ktorý pochádza z vonka, môže plniť moderné izolačné dvojsklo. Chráni spoľahlivo pred tzv. hlukovým smogom, ktorý sa dnes stáva vo veľkomestách hlavnou záťažou spolu so znečistením vzduchu.
Rušivé spektrum hluku sa skladá z niekoľkých frekvencií, ktoré sú rôzne intenzívne. Preto sú niektoré frekvenčné rozsahy hlasitejšie, čo znamená, že aj rušivejšie než iné. Výber vhodného protihlukového opatrenia sa teda musí riadiť zdrojom hluku.

Rovnaké hladiny hluku môžu vyžadovať rozdielné protihlukové opatrenia – to závisí vždy na konkrétnom prípade. Moderné zvukovo-izolačné sklá sú konštruované s využitím kombinácie skiel rôznej hrúbky, s využitím tlmenia zvuku v priestore medzi sklami. Tiež je dôležité, aby bolo uvážené tvarovanie rámu, tesnosť spojov a všetkých stavebných častí prebiehajúcich k oknu.

Zvukové prejavy v miestnosti podliehajú tejto zásade. Keď sa hladina hluku zníži o 10 dB, má človek pocit, že hluk v miestnosti je o polovicu menší.

Izolačné dvojsklo LAMIGLASS SOUND CONTROL dosahuje špičkové výsledky vo zvukovej izolácii, ktoré je dosiahnuté nasledujúcimi prostriedkami:
Druh skla Vzduchová nepriezvučnosť
dB
4 - 16 - 4
6 - 16 - 4
8 - 16 - 4
32
34
36
10 - 16 - 4
4.4.2 SC - 16 - 6
4.4.1 SLA - 20 - 6
38
41
43
5.5.2 SC - 18 - 8 43
SC, SLA - typ protihlukovej fólie

Upozornenie: Keď používate jednotky so silne asymetrickými jednotlivými tabuľami a veľkým medzipriestorom, prejaví sa kolísanie tlaku pri zmenách počasia obzvlášť silne na jednotlivých tabuľách. Keď majú tabule veľkú plochu môže dôjsť k lomu skla. Optickému skresleniu pritom nie je možné zabrániť. K zamedzeniu tohto efektu je nutné použiť tvrdené sklo.