Veľkoobchod - Komponenty na prácu so sklom

Silikóny

GE Silikóny


SILGLAZE N
konštrukčné spoje a eurookná
lepenie výkladných skrýň, lepenie plastových a kovových znakov
 • tvrdosť (Shore A): 22
 • pevnosť v ťahu: 1.8 MPa
 • predlženie do pretrhnuria: 600 %
 • doba vytvrdzovania: 1-5 dni podl'a
  hrúbky tmelu, vlhkosti a teploty
 • doba manipulácie: cca. 7 min
 • záručná doba: 24 mesiacov

SILPRUF
lepenie zrkadiel, rámov a sklobetónov, tehlových,
kamenných, drevených a plastových prvkov
 • tvrdosť (Shore A): 20
 • pevnosť v ťahu: 1.6 MPa
 • predlženie do pretrhnuria: 700 %
 • doba vytvrdzovania: 1-10 dni podl'a
  hrúbky tmelu, vlhkosti a teploty
 • doba manipulácie: cca. 30 min
 • záručná doba: 18 mesiacov

GE 1200
lepenie akvárii, štrukturálne zasklievanie,
tesnenie mraziarenských miestností, kovových kanálových potrubí,
lepenie slnečných kolektorov
 • výborna priľnavost' na sklo a kovy
 • tvrdost' (Shore A): 30
 • pevnosť v ťahu: 2,5 MPa
 • doba manipulácie: cca. 6 min.
 • doba vytvrzovania: 1-5 dni podl'a
  hrúbky tmelu, vlhkosti a teploty
 • záručná doba 24 mesiacov
IGS 3603

IGS 3603
výroba IZO skla
 • tvrdost' (Shore A): 22
 • pevnosť v ťahu: 1,4 MPa
 • doba manipulácie: cca. 6 min.
 • predlženie do pretrhnutia:
  550 %
 • doba vytvrzovania:
  1-5 dni podl'a
  hrúbky tmelu,
  vlhkosti a teploty
 • záručná doba 24 mesiacov