Veľkoobchod - Sklá

Nízkoemisné sklá

U-hodnota W/m2K Hrúbkamm Rozmer
cm cm
Clima Guard 1,1 4 200, 225, 600 321
1,3 4 200, 225, 600 321
1,1 6 200, 225, 600 321
K-Glass 1,6 4 200, 225, 600 321
1,6 6 200, 225, 600 321

POKOVANÉ SKLO – LOW-E SKLO – CLIMA GUARD PREMIUM

Guardian predstavuje znovuvyvinuté revolučné tepelnoizolačné sklo Clima Guard Premium, navrhnuté pre nadštandardnú priesvitnosť a získavanie slnečnej energie. Optická priesvitnosť Clima Guard Premia sa môže porovnať s nepokovaným sklom – zabezpečujúc optimálne využitie denného svetla. Vysoký index prechodu farieb, farebná neutrálnosť a priesvitnosť zabezpečujú maximálny komfort bývania s presvedčivou transparentnosťou. Clima Guard Premium takmer odstráni hranicu medzi vonkajškom a vnútrom domu.

Vlastnosti a funkcie

Podľa nových európskych noriem a predpisov vyvinutá účinnosť Ug=1,1 W/(m2K) umožní dosiahnuť Clima Guard Premium teoretickú optimálnu úroveň tepelnoizolačného skla v praxi. Zároveň sú realizovateľné aj všetky súčastne platné predpisy o energetickej úspore. Neobvykle vysoká g – hodnota 63 % umožní bezplatné použitie slnečnej energie, ktorá zabezpečí pozitívnu energetickú bilanciu budovy. Na základe mechanických a chemických odolností je Clima Guard Premium obzvlášť dobre spracovateľný.

Všetky hodnoty sú nominálne a spadajú pod výrobnú toleranciu.