Materiály na výrobu izol. dvojskla

Molekulové sito


Molekulové sito, 25 kg

Grace molekulové sito

Molekulové sitá MOLSIC sú typu 3A °a skúšky v nemeckom inštitúte IFT Rosenheim preukázali ich zhodu s normou EN 1279 pre výrobu izolačných skiel:

 

Doplňkový materiál