Materiály na výrobu izol. dvojskla

Koncovky


Koncovka, plyn, 9,5x6,5; 11,5x6,5; 13,5x6,5;
14,5x6,5; 15,5x6,5; 17,5x6,5; 19,5x6,5 mm
Plynový valec + štupel